ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) คุ้มครองทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

คุณสมบัติสินค้า:

 “คุ้มครองการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกัน” หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองในวงเงินเอาประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ดูตารางเบี้ยตามอายุและเพศ

Share

Share

จุดเด่น

➢ จ่ายเบี้ยสบายๆเริ่มต้นเพียงวันละไม่ถึงบาท 
➢ ช่วยเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต หากพิการสูญเสียอวัยวะ
➢ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ หากต้องตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
➢ คุ้มครองโดยยกเว้นการชำระเบี้ยประกัน
➢ ทำได้ตั้งแต่ อายุ 18 – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 69 ปี) คุ้มครองถึง 70 ปี


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 “คุ้มครองการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกัน” หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ

คุ้มครองในวงเงินเอาประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

1. “กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร” หากเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ซึ่ง

1.1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใดๆได้โดยสิ้นเชิงและ
1.2. การทุพพลภาพนั้นต้องเป็นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 180 วันนับแต่วันที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพและ
1.3. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติและทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใดๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปและผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น

2. “กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ

บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

2.1. สูญเสียสายตาทั้งสองข้างและไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้หรือ
2.2. สูญเสียมือทั้งสองข้างหรือสูญเสียเท้าทั้งสองข้างหรือสูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้างโดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า
2.3. หรือสูญเสียสายตาหนึ่งข้างและไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้และสูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่งโดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า


เบี้ยประกัน

 ประกันชีวิต

แบบประกันที่แนะนำ

เนื่องจากประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเป็นสัญญาเพิ่มเติม จึงแนะนำทำควบคู่กับประกันชีวิตหลักที่มีระยะยาวเพื่อให้คุ้มครองได้ต่อเนื่อง เช่น สมาร์ทโพรเทคชั่น 99/20

ฟรี…บริการออกแบบประกันให้ความความต้องการ

เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน/ความคุ้มครองที่ต้องการ หรือ งบประมาณเบี้ยประกันต่อปี

แอดไลน์ : @wangpaan  หรือ  0849290088

วางแผนดอทคอมจะส่งแบบประกันพร้อมเบี้ยและรายละเอียดให้ทางไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะ

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com