เมื่อทำประกันชีวิต ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้บ้าง พ่อแม่ ลูก สามีภรรยา หรือ ทายาทโดยธรรม

1845 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้รับผลประโยชน์

การเลือกผู้รับผลประโยชน์

การตัดสินใจในการระบุผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะอาจมีผลต่อฐานะการเงินและกองมรดกในอนาคตของคุณและครอบครัว

4 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อเลือกผู้รับผลประโยชน์ มีดังต่อไปนี้

 ลำดับชั้นความสัมพันธ์
ผู้รับผลประโยชน์ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด เช่น คู่สมรส (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่), บุตร, พ่อ, แม่ หรือทายาทโดยธรรม การเลือกให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมักทำให้กระบวนการจ่ายเงินสินไหมจากประกันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น

 ความต้องการของครอบครัว
การพิจารณาความต้องการทางการเงินของคนในครอบครัวมีความสำคัญ ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วอาจต้องการให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นคนใกล้ชิดที่สามารถดูแลสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวได้ในกรณีที่เกิดเหตุอันไม่คาดคิด

 การแบ่งเงินประกัน
คุณสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้มากกว่า 1 คนและกำหนดสัดส่วนที่แตกต่างกันให้แก่แต่ละคน นี่เป็นทางเลือกที่สามารถให้ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของครอบครัว

 การทำพินัยกรรม
ควรพิจารณาทำพินัยกรรมเพื่อกำหนดแน่ชัดในกรณีที่มีการแบ่งปันทรัพย์สินหลายประการ การทำพินัยกรรมจะช่วยลดความสับสนและทำให้กระบวนการจ่ายเงินประกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว

***การอัปเดทหรือปรับปรุงชื่อผู้รับผลประโยชน์
ควรตรวจทานแผนประกันชีวิตและผู้รับผลประโยชน์เป็นประจำ เพื่อแจ้งบริษัทประกันในการปรับปรุงตามสถานการณ์ของชีวิต เช่น เมื่อมีการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในความต้องการการเงิน

***ในกรณีที่ต้องการระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นญาติที่ความสัมพันธ์ไม่ใกล้ชิด เช่น หลานหรือเหลนคนละนามสกุล อาจต้องใช้เอกสารยืนยันความสัมพันธ์เพิ่มเติม อาจใช้ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อพ่อแม่ของหลานเหรือเหลนนั้นๆ เชื่อมต่อความเป็นสายเลือดมายังผู้ทำประกัน

***หรือในกรณีที่ต้องการระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ควรติดต่อบริษัทประกันเพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดที่อาจมีในกรมธรรม์ของคุณ บางบริษัทอาจจำเป็นต้องมีเอกสารหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อระบุผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ญาติ

***คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับทางราชการ ก็สามารถรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของคู่สมรสได้ โดยมีเงื่อนไขบางประการที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ การระบุคู่สมรสในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นอาจต้องให้เอกสารหรือหลักฐานเพื่อรับรองความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส การตรวจสอบรายละเอียดนี้เป็นสิ่งสำคัญและควรติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อข้อมูลที่เป็นทางการและแนะนำขั้นตอนที่ถูกต้อง

หมายเหตุ
เงื่อนไขต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของบริษัทประกันแต่ละแห่ง ดังนั้น การตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ


ข้อดีของการระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

การระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์มีข้อดีมากมายทั้งต่อบุคคลที่ทำประกันและบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ 

 ความชัดเจนในกระบวนการ
การระบุผู้รับประโยชน์ทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับว่าใครคือผู้ที่คาดว่าจะได้รับเงินประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการทายาท ช่วยลดข้อขัดแย้งและกระบวนการทายาทที่ซับซ้อน ลดปัญหาที่คดีจะต้องถูกพิจารณาโดยศาล 

 ป้องกันความขัดแย้ง
การระบุชัดเจนจะช่วยป้องกันความขัดแย้งในครอบครัวหลังการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน ซึ่งอาจทำให้ครอบครัวมีความปัญหาทั้งด้านทางความสัมพันธ์และทางการเงิน

 การวางแผนมรดก
การระบุผู้รับประโยชน์เป็นการวางแผนมรดก ที่ทำให้มีการกระจายทรัพย์สินตามความต้องการและความประสงค์ของผู้ทำประกัน

 การรับผลประโยชน์รวดเร็ว
ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สามารถรับผลประโยชน์ได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอให้กระบวนการทายาทหรือการจัดการมรดกเสร็จสิ้น

***กรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตและไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ (beneficiary) ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามกฎหมายประกันชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลสินไหมมรณกรรมให้กับกองมรดกหรือทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตตามลำดับที่กำหนดไว้ในกฎหมาย.


ลำดับชั้นของทายาทตามกฎหมาย
หากกรมธรรม์ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ เงินสินไหมจะไปอยู่ที่กองมรดก ซึ่งลำดับที่ทายาทจะได้รับเงินมรดกจะเรียงตามลำดับผู้ที่มีสายสัมพันธ์ทางสายเลือด ซึ่งมี 6 ลำดับด้วยกันคือ
1. ผู้สืบสันดาน คือ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ บุตรที่ได้รับการจดทะเบียนและถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ก่อน (ทายาทลำดับที่ 1 คือ ผู้สืบสันดาน จะไม่ตัดทายาทลำดับที่ 2 คือ บิดามารดา) 
2. บิดามารดา
3. พี่น้องร่​วมบิดามารดาเดียวกัน
4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
5. ปู่ ย่า ตา ยาย
6. ลุง ป้า น้า อา

===================
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT2021-2024
ให้วางแผนดอทคอมดูแลเรื่องประกันให้คุณสิคะ เรามีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญาค่ะ

ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS    
===================

ข้อควรรู้

***ทายาทโดยธรรมแต่ละลำดับไม่ได้มีสิทธิได้รับมรดกเท่ากันหรือพร้อมกัน การรับมรดกจะเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง ญาติที่อยู่ในลำดับก่อน (ลำดับต้น) มีสิทธิได้รับมรดกก่อน ญาติที่อยู่ลำดับถัดมาจะมีสิทธิได้รับมรดกต่อเมื่อไม่มีญาติลำดับก่อนหน้า เช่น ญาติลำดับที่ 3 จะได้รับมรดกเมื่อไม่มีญาติลำดับที่ 1 และ 2 เป็นต้น

***การรับมรดกใช้หลักว่า “ญาติสนิทตัดญาติห่าง” ยกเว้น กรณีทายาทลำดับที่ 1 คือ ผู้สืบสันดาน จะไม่ตัดทายาทลำดับที่ 2 คือ บิดามารดา นั่นก็หมายความว่า บิดามารดามีสิทธิรับมรดกพร้อมกับผู้สืบสันดานนั่นเอง
.
***ผู้ทำประกันสามารถระบุชื่อผู้รับประโยชน์ตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรต่างๆ และระบุหลายคนพร้อมกันได้ โดยกำหนดสัดส่วนของการรับผลประโยชน์แต่ละคนได้ตามต้องการ แต่หากไม่ได้ระบุสัดส่วนของผู้รับผลประโยชน์แต่ละคน บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ในจำนวนเท่ากัน

***สำหรับคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือคู่รักเพศเดียวกัน หลายบริษัทประกันตอนนี้ยอมรับให้เป็นผู้รับประโยชน์ได้ โดยมีทั้งบริษัทที่ไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม เพียงแค่ระบุว่ามีความสัมพันธ์เป็น "คู่ชีวิต" ก็พอ แต่บางบริษัทอาจต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

***ในกรณีที่ผู้ทำประกันต้องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์และยังไม่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ทำหนังสือแจ้งบริษัทประกันว่าตัวเองขอรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ฉบับนั้น ผู้ทำประกันสามารถทำการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้โดยตรง

***ถ้าผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตลงก่อน และผู้ทำประกันต้องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ก็สามารถทำได้ แต่จะต้องทำการแจ้งให้บริษัทประกันทราบโดยเร็วที่สุด และยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์

ประกันชีวิต

 
  ทำประกันผ่านเว็บวางแผนดอทคอม เราดูแลตลอดอายุสัญญา พร้อมรับสิทธิพิเศษจาก 29 โรงพยาบาลทั่วไทย ดูรายละเอียด คลิก https://www.wangpaan.com/content/14774/promotion      

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2024
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS          

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641
Facebook คลิก :  วางแผน.com
Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaan.com          

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้