อายุ 60 เพิ่งคิดทำประกันสุขภาพ

 
ทำประกันสุขภาพในวันเกษียณให้คุ้มค่า ต้องทำแบบไหน
คนในยุคก่อนอาจไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการประกันสุขภาพ อาจเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในอดีตไม่สูงมากนัก แต่ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บมีมากมาย และค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ค่อนข้างสูงถึงสูงมากๆ 
จึงเป็นไปได้ที่มีคนจำนวนมาก เพิ่งคิดทำประกันสุขภาพเมื่ออายุเริ่มสูงวัยแล้ว หรือคิดจะทำในวันที่เกษียณจากหน้าที่การงานประจำ เพราะหมดความคุ้มครองจากประกันกลุ่มของที่ทำงานแล้ว
แต่ปัญหาคือ การทำประกันสุขภาพเมื่ออายุมากแล้วนั้น อาจทำได้ยาก ทั้งสาเหตุจากปัญหาสุขภาพและจากการที่เริ่มทำตอนอายุมากทำให้เบี้ยประกันอาจค่อนข้างสูง
จะทำอย่างไรให้สามารถมีความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างคุ้มค่า และเป็นเบี้ยที่เรายังจ่ายไหว

สมมติตัวอย่าง หญิง เกิด พ.ศ. 2503 อายุ 60 ปี
ในที่นี้ เราจะสมมติคุณป้าท่านหนึ่ง เป็นหญิงวัย 60 เพิ่งเกษียณจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และไม่มีประกันสุขภาพใดๆ เลย เพราะเมื่อก่อนใช้แต่ประกันกลุ่ม โดยไม่เห็นความจำเป็นของการทำสุขภาพเพิ่มเติมเอง คิดว่าเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่วันนี้อยากมีประกันสุขภาพดีๆ แล้ว ควรทำแบบไหนดี

แบบที่วางแผนดอทคอมเสนอ
แบบประกันที่ทำควบคู่กับความคุ้มครองชีวิตเพื่อให้สัญญาสุขภาพสามารถต่ออายุไปได้แม้จะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามค่ะ มี 3 แบบคือ
         #แยกค่าใช้จ่าย      
         #สมาร์ทเฮลท์       
         #อีลิทเฮลท์

# สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย
แบบประกันหลักเป็นระยะยาว 99/20 คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปีและมีเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา 200,000 บาท บวกกับ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพคุ้มครองแบบแยกค่าใช้จ่ายซึ่งมีเบี้ยประกันรายปีและความคุ้มครองต่างๆตามตารางนี้นะคะ
 

โดยเราสามารถเลือกแบบได้ตามต้องการนะคะ ในตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เช่น เราอาจเลือกแบบแพคเกจที่มีค่าห้อง 3,000 บาทต่อคืน และมีความคุ้มครองโรคมะเร็งวงเงิน 1 ล้าน ถ้าแค่นี้เราก็เอาเบี้ย 33,604 มาบวกกับ 14,313 รวมเป็น เบี้ยต่อปี 47,917 ก็ได้ค่ะ 
ความคุ้มครองมะเร็ง
จะเป็นการมอบเงินสดหรือเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารให้โดยไม่ต้องเบิกด้วยใบเสร็จหรือไม่ต้องนอน รพ. เพียงตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับเงิน 15%ของวงเงินที่ทำไว้ และถ้าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม รับเงิน 100% นอกจากนี้หากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งใน รพ. จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินชดเชยรายวันเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเหมือนกัน ซึ่งความคุ้มครองโรคมะเร็งนี้มีรายละเอียดตามรูปค่ะ
 
# สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบสมาร์ทเฮลท์ Smart Health
เบี้ยประกันสำหรับหญิงอายุ 60 ปี จะขอเสนอ 2 แผน คือ Smart Health แผน 1  และแผน 2 จับคู่กับความคุ้มครองชีวิต 200,000 บาท เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการแพคเกจที่ 1 หรือ 2 ซึ่งมีรายละเอียดตามรูปค่ะ
 

# สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบอีลิท  เฮลท์ Elite Health

แบบเหมาจ่ายต่อปี เหมาจ่ายเริ่มต้น 20 ล้านต่อปี เบี้ยสำหรับอายุ 60 ปี แผน 1, 2, 3, 4 (20, 40, 75, 100 ล้านต่อปี) เป็นรายปีตามตารางค่ะ

 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองอีลิทแต่ละแผน 

 
 
สรุปความคุ้มครองสำหรับอีลิทแผน 1
จุดเด่นของอีลิทแผน 1
# เคลม Targeted Therapy ได้
   คือการรักษามะเร็งแบบใช้ยาฆ่าเฉพาะเจาะจงเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีผลการรักษาค่อนข้างดี และมีราคาแพง

# เคลมผู้ป่วยนอกแบบพิเศษที่มีค่าใช้จ่ายสูง
   ได้แก่ M
RI,  CT Scan, PET Scan, ล้างไต/ฟอกไต, รักษามะเร็งแบบเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด,  เคลมผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ โดยต้องไป รพ. ภายใน 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ และรักษาต่อเนื่องไปอีกใน 14 วัน

จุดเด่นของประกันสุขภาพทั้ง 3 แบบ คือ แยกค่าใช้จ่าย สมาร์ทเฮลท์ และอีลิทเฮลท์คือ

# เคลมได้กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและทำหัตถการแบบไม่ต้องนอน รพ.
   แต่เคลมได้เหมือนนอน รพ. 1 คืน มี 21 รายการ ดังนี้
   1. การสลายนิ่ว
   2. การตรวจเส้นเลือกหัวใจโดยการฉีดสี 
   3. การผ่าตัดต้อกระจก
   4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด
   5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด
   6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส
   7. การรักษาริดสีดวกทวารโดยการฉีดยาหรือผูก
   8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
   9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
  10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ
  11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
  12. การจัดกระดูกให้เข้าที่
  13. การเจาะตับ
  14. การเจาะไขกระดูก
  15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
  16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
  17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
  18. การขูดมดลูก
  19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
 20. การรักษา Bartholin's Cyst
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า

ระยะเวลารอคอยหลังกรมธรรม์มีผลบังคับ
สำหรับแบบสุขภาพทั้งแยกค่าใช้จ่าย สมาร์ทเฮลท์ และอีลิทเฮลท์ เมื่อทำเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มมีผลคุ้มครองต้องมีระยะรอคอยนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับดังนี้
# ถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุจะเคลมได้ทันทีเมื่อกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง
# แต่ถ้าเป็นการเจ็บป่วยต้องรอคอยเป็นระยะเวลา 30 วันหลังกรมธรรม์มีผลคุ้มครองจึงเริ่มเคลมได้
# และถ้าเป็นโรคบางโรคที่ต้องมีระยะเวลารอคอยก่อนจะคุ้มครอง 120 วันคือ เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่ว, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

บริการเสริมพิเศษที่ได้มาพร้อมประกันสุขภาพ


Best Doctors (ใช้สิทธิ์ได้ทั้งแบบ สมาร์ทเฮลท์ และ อีลิท เฮลท์)

เมื่อเราเจ็บป่วยด้วยและมีคำวินิจฉัยจากแพทย์ท่านที่ 1 แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจ อยากได้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในอาการที่เราเป็น เราไม่ต้องไปพบแพทย์ที่ รพ อื่นอีก เพียงแต่ส่งข้อมูลมาให้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ทางบริษัทมีบริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจในการรักษาที่มากขึ้น

MTL Global Connect (ใช้สิทธิ์ได้ทั้งแบบแยกค่าใช้จ่าย สมาร์ทเฮลท์และ อีลิท เฮลท์)
ถ้าเจ็บป่วยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศก็สบายใจ จะนอน รพ. ไหนดี ก็สามารถโทรเช็คกับบริการ Global Connect ได้ เพื่อให้ทางบริษัทติดต่อกับ รพ. ใกล้เคียง เพื่อให้เรารักษาแบบเคลมตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

บริการจากเว็บ วางแผน.com หากท่านสนใจต้องการข้อมูลหรือต้องการเช็คเบี้ยประกันเฉพาะตัวท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line : @wangpaan
 # บริการนัดพบเพื่อนำเสนอแบบ
 # บริการจัดทำเอกสารยื่นเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อดูผลพิจารณา
 # บริการให้คำปรึกษาประกันอื่นๆที่เคยทำ
  # บริการดูแลตลอดอายุกรมธรรม์

 


ขียนโดย ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®  นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ Certified Financial Planner™ รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง

วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้