คลอดลูกก็เคลมได้ Elite แผน 3

สำหรับผู้ที่กำลังมีแผนจะตั้งครรภ์ ประกันคุ้มครองสุขภาพควบเคลมการคลอดบุตรได้ด้วย เป็นอะไรที่ว่าที่คุณแม่ให้ความสนใจกันมากๆ ค่ะ
 
  
คลอดบุตรก็เคลมได้ สุขภาพก็เคลมดี
จากแผนผังจะเห็นได้ว่า นอกจากสามารถเคลมเรื่องการคลอดบุตรได้แล้ว ยังมีความคุ้มครองสุขภาพด้านอื่นๆ อีกมากมาย คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดการประกันอีลิทเฮลท์ ประกันสุขภาพที่ดีที่สุดแบบหนึ่งได้ค่ะ
  

 
 
เงื่อนไขเคลมคลอดบุตร
ในที่นี้ เราจะมุ่งเน้นเรื่องการเคลมคลอด สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะมีข้อระวังหรือมีเงื่อนไขหลักที่ต้องคำนึงถึง 3 เรื่อง คือ
1. จะต้องมีระยะเวลารอคอยนะคะ หมายความว่า ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์อนุมัติจนถึงวันคลอด จะต้องมากกว่า 280 วัน โดยไม่สนใจว่าจะเร่ิมตั้งครรภ์วันไหน แต่จะดูวันคลอดเป็นหลัก
2.การเคลมคลอดมี 2 แบบ คือ คลอดธรรมชาติกับคลอดแบบผ่า ซึ่งมีวงเงินไม่เท่ากัน
จุดที่ต้องระวังก็คือ **การเคลมแบบผ่าคลอด จะต้องเป็นการผ่าโดยคุณหมอวินิจฉัยและเห็นว่ามีเหตุบ่งชี้ให้ต้องผ่าเท่านั้น**
กรณีที่คุณพ่อคุณแม่จะดูฤกษ์วันผ่าหรือเลือกวิธีคลอดเองว่าอยากจะผ่าท้องคลอดแล้วนัดวันผ่ากับคุณหมอเอง จะเคลมได้แบบคลอดธรรมชาติเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถเคลมแบบผ่าคลอดได้นะคะ
3. ไม่สนใจว่าจะตั้งครรภ์ด้วยวิธีอะไร จะให้หมอทำ หรือจะใช้วิธีธรรมชาติ ก็สามารถเคลมได้ค่ะ
 
 
ระยะเวลารอคอย
นอกจากวันคลอดต้องพ้นจากวันอนุมัติกรมธรรม์อย่างน้อย 280 วันแล้ว เหตุอื่นๆ ที่อาจพบเจอระหว่างตั้งครรภ์และสามารถเคลมได้คือ
1. การถ่างขยายปากมดลูก มีระยะเวลารอคอย 90 วัน
2. การขูดมดลูกกรณ๊แท้งบุตร มีระยะเวลารอคอย 90 วัน
3. ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ มีระยะเวลารอคอย 280 วัน
 
ตัวอย่าง หญิง อายุ 34
ทำแบบอีลิทเฮลท์ คุ้มครองประเทศไทยและคุ้ทครองคลอดบุตรด้วย แผน 3 
สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 ทุนประกันชีวิต 1,000,000 บาท (ขอแนะนำทำทุนที่ 1 ล้าน เพราะจะมีส่วนลดเบี้ยประกันภัย 2,500 บาทค่ะ)
 

 
 
ส่วนที่ 1
คุ้มครองชีวิต 1 ล้าน เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต 17,400 บาทต่อปี ชำระ 20 ปี รวมเป็นเงิน 348,000
 
วงเงินคุ้มครองชีวิต 1,000,000 จะได้รับคืน 2 กรณีค่ะ
1. จากไป เป็นเงินค่าใช้จ่ายของคนที่เรารัก หรือ
2. อยู่ครบสัญญาอายุ 99 ปี 
กึ่งๆ ออมเงิน ไม่เป็นเบี้ยทิ้งนะคะ
ผลประโยชน์เท่ากับ 1,000,000 ลบด้วยเบี้ยที่จ่าย 348,000 เท่ากับส่วนต่าง 652,000 บาท
 
ส่วนที่ 2 คุ้มครองสุขภาพและคลอดบุตร เบี้ยปีนี้ 62,430 (อัตราเบี้ยสุขภาพเพิ่มขึ้นตามอายุนะคะ)
 
 
ความคุ้มครองอีลิทเฮลท์ แผน 3 ทั้งด้านสุขภาพ และ คลอดบุตร
กรณีเจ็บป่วย-คลอดบุตร คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย 
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน คุ้มครองทั่วโลก
  
 
จุดเด่นเรื่อง OPD
นอกเหนือจากการหาหมอด้วยโรคทั่วไปในวงเงิน 5,000 บาทต่อครั้ง 20 ครั้งต่อปี ยังมีความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงในวงเงิน 75,000,000 บาท ในกรณีดังนี้
1. ทำ MRI, CT Scan, PET Scan
2. รักษามะเร็งทั้งเคมีบำบัด รังสีบำบัด และที่สำคัญคือ แบบออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการรักษาแนวใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
3. กายภาพบำบัด
4. ค่าล้างไต
5. อุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
 
 
ผังเตรียมการตั้งครรภ์
ตัวอย่าง หากยื่นเอกสารให้บริษัททำประกันวันที่ 26 มิ.ย.2562 และสมมติได้รับการอนุมัติ วันที่ 1 ก.ค.2562 นับไปอีก 280 วัน จะสามารถเริ่มเคลมคลอดบุตรได้เมื่อเลยระยะเวลารอคอย 280 วันไปแล้ว คือ วันที่ 7 เม.ย. 2563 ไปแล้ว
นการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปควรตั้งครรภ์อย่างน้อย 30 สัปดาห์หรือ 7 เดือน (210 วัน) นับย้อนจากวันที่ 7 เม.ย.2563 ไป 210 วัน จะได้วันที่ควรตั้งครรภ์คือหลังวันที่ 11 ก.ย.2562
แต่ในกรณีที่เกรงจะมีการคลอดก่อนกำหนดมากๆ อาจกำหนดวันเริ่มตั้งครรภ์หลังจาก 11 ก.ย. 2562 ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละท่านค่ะ
ผลประโยชน์การคลอดบุตรแผน 3
คลอดธรรมชาติ 90,000 ต่อการคลอด 1 ครั้ง
ผ่าคลอด 150,000 ต่อการคลอด 1 ครั้ง
หากต้องการเพิ่มวงเงิน สามาถเลือกเป็นแผน 4 ได้ค่ะ
คลอดธรรมชาติ 150,000 ต่อการคลอด 1 ครั้ง
ผ่าคลอด 200,000 ต่อการคลอด 1 ครั้ง
 
คำถามน่ารู้ Q&A (แผน 3) โดยทีม Health
ถาม  ท้องแรกผ่าคลอดเพราะคุณหมอแจ้งว่าคลอดธรรมชาติไม่ได้ แต่แม่ต้องการกำหนดฤกษ์หรือเวลาคลอด จะได้รับความคุ้มครอง 90,000 หรือ 150,000
ตอบ  คุ้มครองแบบ 150,000 ค่ะ เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 
ถาม  ค่าฝากครรภ์ที่ไปหาคุณหมอทุกเดือนระหว่างตั้งครรภ์ จะอยู่ในแพคเกจ 90,000 ด้วยไหมคะ
ตอบ  คุ้มครองตามกรมธรรม์วงเงินไม่เกิน 90,000 (เมื่อเลยระยะเวลารอคอย 280 วันแล้ว)
 
ถาม  กรณีทำอัลตร้าซาวน์เด็กในท้อง ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ค่าอัลตร้าซาวน์รวมอยู่ในแพคเกจคลอดบุตรหรือไม่
ตอบ  อยู่ในคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ แต่ต้องสำรองจ่ายก่อนและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงส่งเบิกเคลมตามหลังค่ะ
 
ถาม  ค่าเครื่องวัดหดรัดตัวของมดลูก ค่ายากระตุ้นการทำงานของปอดทารก ค่าระงับการบีดรัดตัวของมดลูก รวมเบิกได้ด้วยไหมคะ
ตอบ  อยู่ในคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์
 
ถาม  ค่าใช้จ่ายในการ Admit หากเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ รวมอยู่ในกลุ่มหัวข้อ 4.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตรใช่ไหมคะ
ตอบ  หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในคุ้มครองตามกรมธรรม์ข้อ 4.3 ค่ะ 
 
ถาม  อัลตร้าซาวน์ท่อน้ำนมอุดตัน ค่าบีบน้ำนมออก เป็นเต้าอักเสบ โดยไม่นอนโรงพยาบาล (ไม่ Admit) รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ข้อ 4.3 ใช่ไหมคะ
ตอบ  หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในคุ้มครองตามกรมธรรม์ข้อ 4.3 ค่ะ  
 
ถาม  ค่าฉีดยา Anti-D ซึ่งฉีดตอนท้อง 28 สัปดาห์กับหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับแม่ที่เลือดเป็น Rh- ฉีดเพื่อป้องกันไม่ใ้ห้เลือดแม่รู้จักกับเลือดลูกที่เป็น Rh+ รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ข้อ 4.3 ใช่ไหมคะ
ตอบ  ไม่คุ้มครองค่ะ เพราะถือว่า เป็นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งตรงกับข้อยกเว้นทั่วไปข้อที่ 1 โรคเรื่องรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรมค่ะ
 
ถาม  ค่าแพคเกจคลอดลูกที่โรงพยาบาล สามารถทำการ fax claim (ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน) ได้เลยไหมคะ
ตอบ  สามารถให้ทางโรงพยาบาลทำการใช้สิทธิ์ Fax Claim ได้ค่ะ (คือหากอยู่ในวงเงินคุ้มครองก็ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน)
 
หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบเบี้ยประกันตามอายุของคุณ เพียงแจ้งรายละเอียดของคุณพร้อมอายุและสถานที่ที่ต้องการความคุ้มครองมาทาง LINE@ หรือช่องทางอื่นๆ ด้านล่างนี้ค่ะ


เขียนโดย ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง

วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ
 

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้