ประกันควบการลงทุน

➢ ประกันชีวิตควบการลงทุน และสามารถควบประกันสุขภาพด้วยก็ได้ โดยที่ประกันควบการลงทุนมีทั้งแบบที่เราเลือกกองทุนรวมในการลงทุนเอง ที่เรียกว่า ยูนิตลิงค์ Unit Linked หรือแบบที่มีผู้บริหารกองทุนมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้ดูแลการลงทุนให้ ที่เรียกว่า Index Linked
➢ อาจมีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ การันตีความคุ้มครองชีวิตหรือการันตีคุ้มครองเงินต้นด้วย

➢ โดยการลงทุนจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม ทั้งกองทุนหุ้น/กองทุนพันธบัตรตราสารหนี้และกองทุนผสม
➢ กรณีบวกสัญญาสุขภาพ เช่น Elite health หรือ D health หรือประกันโรคร้ายแรงที่เจอจ่ายจบก็ได้

➢ สามารถเลือกแบบที่ชำระเบี้ยคงที่แบบสั้นๆ เช่นชำระถึงอายุ 60 เท่านั้น เบี้ยที่จ่ายก็จะมีการแบ่งเพื่อคุ้มครองชีวิตและแบ่งเงินเข้าลงทุนในกองทุนเป็นเงินก้อนจำนวนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ลงทุนในกองทุนเรื่อยๆจนถึงวัยเกษียณ หลังจากอายุ 60 ไม่ต้องชำระเงินอีก ก็สามารถมีประกันสุขภาพวงเงินสูงคุ้มครองไปได้ต่อเนื่อง โดยจะคุ้มครองสูงสุดถึงอายุกี่ปีขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุน


.

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com