บริการวางแผน

 

 

image

บริการวางแผนประกัน

แนะนำการเลือกแบบของประกัน

• ชีวิตอุบัติเหตุ         • สุขภาพ
• ออมเงิน              • บำนาญ
• อัคคีภัย               • บ้านรถยนต์
• พรบ.                  • การเดินทาง
• สินค้า

 ติดต่อเรา 

image
บริการวางแผนภาษี
 • ให้คำปรึกษาการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้อง
 • ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
 • ยื่นภาษีเงินได้
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 ติดต่อเรา 

image

บริการวางแผนการลงทุน

ให้คำปรึกษาด้าน

 • การออมเงิน
 • การเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวม
 • หุ้นกู้
 • REIT

 

 ติดต่อเรา 

image

บริการวางแผนเกษียณ

 • การออมเงินเพื่อเตรียมเกษียณ
 • การเลือกแบบประกันบำนาญ
 • การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กบข.
 • กอช.

 

 ติดต่อเรา 

image

บริการวางแผน และ ให้คำปรึกษาการสอบ

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
 • ผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • นายหน้าประกันวินาศภัย
 • ตัวแทนประกันชีวิต
 • คุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงิน (AFPT™)

 

 ติดต่อเรา 

image

บริการวางแผนเริ่มต้นธุรกิจ

 • จดทะเบียนร้านค้า
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ให้คำปรึกษาด้านการตลาดเบื้องต้น

 

 ติดต่อเรา 

image

รับสมัครตัวแทน

 • ตัวแทนประกันชีวิต
 • ตัวแทนประกันวินาศภัย
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ตัวแทนอิสระกองทุนรวม

 

 ติดต่อเรา 

แบบประกัน

Powered by MakeWebEasy.com