กี่ยวกับเรา
 
การวางแผนการเงิน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกๆคน 

จุดบอดของการวางแผนทางการเงินของหลายๆคนคือความไม่รู้

วางแผน.com มีเป้าหมายในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงิน การลงทุน บริหารความเสี่ยง วางแผนภาษี เกษียณและมรดก เพื่อเปลี่ยนให้เรื่องที่เคยไม่รู้ กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้อย่างง่ายๆ และเปลี่ยนให้การวางแผนการเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก หรือไกลตัว

บทความการวางแผน เขียนขึ้นโดย ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล และมีการเพิ่มตัวละคร พี่แผน และน้องพิมพ์ ผสมผสานเข้ามา เพื่อทำให้การเรียนรู้ที่จะวางแผน ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ

ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล

ประวัติการศึกษา :

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • MBA. SASIN สถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Finance and Marketing)
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน Associate Financial Planner Thailand, AFPT™  จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย Certification Number : AFPT180077 ปี 2018


การทำงาน

 • คุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP®  คุณวุฒิวิชาชีพ Certified Financial Planner™ รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
  Certificaiton Number : CFPTH190000029 ปี 2019 
 • ผู้วางแผนการลงทุน IP License เลขที่ใบอนุญาต 086641 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (กลต.)
 • ผู้จัดการสาขา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
 • นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ใบอนุญาต 5904008282
 • ตัวแทนอิสระกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด
 • ผู้แนะนำการลงทุน  IC License เลขที่ใบอนุญาต 086641

ตรวจสอบคุณวุฒิและใบอนุญาตได้ตามลิ้งต่อไปนี้
1. คุณวุฒิ AFPT
https://member.tfpa.or.th/LinkMenu.aspx
2. IC License และ IP License 
https://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th
3. ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และ ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php

แบบประกัน

Powered by MakeWebEasy.com