กี่ยวกับเรา
 
การวางแผนการเงิน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกๆคน 

จุดบอดของการวางแผนทางการเงินของหลายๆคนคือความไม่รู้

วางแผน.com มีเป้าหมายในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงิน การลงทุน บริหารความเสี่ยง วางแผนภาษี เกษียณและมรดก เพื่อเปลี่ยนให้เรื่องที่เคยไม่รู้ กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้อย่างง่ายๆ และเปลี่ยนให้การวางแผนการเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก หรือไกลตัว

บทความการวางแผน เขียนขึ้นโดย ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล และมีการเพิ่มตัวละคร พี่แผน และน้องพิมพ์ ผสมผสานเข้ามา เพื่อทำให้การเรียนรู้ที่จะวางแผน ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ

ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล

ประวัติการศึกษา :

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • MBA. SASIN สถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Finance and Marketing)
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน Associate Financial Planner Thailand, AFPT™  จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย Certification Number : AFPT180077 ปี 2018


image
image
การทำงาน

 • คุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP®  คุณวุฒิวิชาชีพ Certified Financial Planner™ รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
  Certificaiton Number : CFPTH190000029 ปี 2019 
 • ผู้วางแผนการลงทุน IP License เลขที่ใบอนุญาต 086641 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (กลต.)
 • ผู้จัดการสาขา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
 • นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ใบอนุญาต 5904008282
 • ตัวแทนอิสระกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด
 • ผู้แนะนำการลงทุน  IC License เลขที่ใบอนุญาต 086641

ตรวจสอบคุณวุฒิและใบอนุญาตได้ตามลิ้งต่อไปนี้
1. คุณวุฒิ CFP®
https://member.tfpa.or.th/LinkMenu.aspx
2. IC License และ IP License 
https://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th
3. ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และ ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php

ทีมที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
คุณณุศา วิกิณิยะธนี (Magenta BKK7) IC License ,ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
คุณยิ่งรัก ฤาชัยตระกูล (Magenta BKK7) IC License ,ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
คุณณัฐมน ชูชื่น IC License ,ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 6301017387, ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 5504021384
คุณปวีร์รัฐ เปรมวิทยปิติ (Magenta BKK4) ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 6201072513
คุณณัฏฐา แผนประไพ (Magenta BKK6) ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 6301015208
คุณสุภาภรณ์ งามสินจำรัส IC License ,ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 6101035969
คุณรติกร พจนะลาวัณย์ IC License ,ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 6101059291
คุณนฤธร พงศ์วัฒนกิจกุล ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 6101015861

เว็บไซด์นี้เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

แบบประกัน

Powered by MakeWebEasy.com