ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ มีกี่แบบ แบบไหนคุ้มครองอะไรบ้าง

เรามีประกันสุขภาพที่หลากหลายให้เลือกตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด

1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD)

คุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ รวมถึงการทำหัตถการแบบ Day Case (เป็นผู้ป่วยนอกที่ทำหัตถการตามกำหนด ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่สามารถเบิกค่ารักษาได้เหมือนการนอนโรงพยาบาล 1 คืน)

2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)

กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องเป็นผู้ป่วยใน

3. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

คุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงที่ต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง  ใช้เวลารักษาที่ค่อนข้างยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง

4. ประกันชดเชยรายได้  (แบบวงเงินแน่นอน)

จ่ายค่าสินไหมทดแทนรายวันให้ตามจำนวนวันที่คุณไม่สามารถทำงานได้ แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

5. ประกันอุบัติเหตุ (PA) 

   5.1 แบบมีค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองเมื่ออุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก รวมถึง จ่ายค่าสินไหมทดแทนหากผู้เอาประกันต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นๆ

   5.2 แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองเมื่ออุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นๆ

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com