รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต และตัวแทนโครงการ Magenta

หากคุณพร้อมจะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ
พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานรูปแบบใหม่
ที่รายได้มาพร้อมอิสรภาพแบบไม่จำกัด

เราต้องการคุณ.............
 
สมัครตัวแทนประกันชีวิต

 
ถ้าจะเทียบเส้นทางนี้กับเส้นทางบันเทิง  การเข้าสู่ "โครงการ Magenta" ก็ไม่ต่างกับการเข้าสู่บ้าน AF (Academy Fantasia) หรือเข้าบ้าน The Star หรือ The Face ซึ่งจะได้ทั้งการความรู้ที่เข้มข้น การแข่งขันที่ท้าทาย และความสำเร็จที่หอมหวาน
 
 
หากจะถามว่าสิ่งที่คนเราต้องการที่สุดในชีวิตคืออะไร หลายๆ คนคงตอบต่างๆ กันไป แต่ถ้าถามถึงสิ่งที่ต้องการในแง่ของการทำงานหรืออาชีพ ก็น่าจะได้คำตอบคล้ายคลึงกัน และถ้าสิ่งที่อยู่ในความใฝ่ฝันของคุณ คือรายได้ไม่จำกัด ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและอิสรภาพทางการเงินแล้วละก็ เราอยากชวนคุณ ให้เดินทางเส้นทางใหม่ เส้นทางที่เรียกว่า Magenta ซึ่งคืออะไร สามารถสานฝันให้คุณได้จริงหรือไม่ ลองมาดูกันค่ะ
 
 
Magenta แตกต่างจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตทั่วๆ ไป  เพราะเราจะพาคุณเข้าสู่โครงสร้างที่เรียกว่า "Executive Business Model" ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงในต่างประเทศ เป็นการสร้างเสริมศักยภาพอย่างยั่งยืน เพื่อทำให้คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิตอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด การเสริมสร้างบุคคลิกภาพ จิตวิทยา การเงินการลงทุน การบริการ การประกันชีวิตและวินาศภัย
 
 
Step ที่ 1
จะมุ่งเน้นการเรียนรู้พื้นฐานแบบ Basic Product Knowledge วิธีสร้างฐานลูกค้า และการทำ Sales Analysis
Step ที่ 2
สู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ คุณจะต้องผ่านการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุน รวมทั้งกองทุนรวมและการแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสอบผ่าน IC Plain License (Investment Consultant License ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์) รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกของโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่คุณวุฒิระดับสากล MDRT (Million Dollar Round Table) และคุณวุฒิ CFP® (Certified Financial Planner™)
Step ที่ 3
เป็นการวางรากฐานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิตอย่างยั่งยืน เลื่อนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมกับการรับรายได้จากการบริหารทีมงานในตำแหน่งผู้จัดการขาย สู่ตำแหน่งผู้จัดการภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย
 
 
โดยที่โครงสร้างหลักสูตรแห่งความสำเร็จ หรือ MAGENTA EXECUTIVE MODEL นี้จะใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 6 เดือน โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาตาม Agenda ได้ 2 ช่วง คือ

3 เดือนแรก : จันทร์ ถึง พฤหัส 9:00 - 15:00 น.
ท้าทายกับการพิชิต Mission ที่ได้รับในแต่ละวัน และรับการอบรมกับโค้ชที่มีความสามารถเฉพาะทางในคลาสเรียนที่คละกันหลายหลักสูตร อาทิเช่น
       Product Analysis                
       Marketing Strategy
       Financial Advisor
       Insurance
       Investment Planner
       
Digital Marketing
       Make Up Class
       Chic Confidence       
       Brand ME       
       Personality Development
       Executive Leader
       Professional Success

3 เดือนหลัง : เฉพาะวันศุกร์เท่านั้น  
หรือให้เลือกวันได้ในแต่ละสัปดาห์ เนื่องจากเป็นวิชาเลือกและจะสลับกับการปฏิบัตินอกสถานที่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ Mission ที่ assign ให้ในแต่ละสัปดาห์
 
 
เดือนที่ 1 : Magenta Basic ารฝึกอบรมพื้นฐาน 
  • Marketing Strategy : สร้างระบบการทำงานและวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
  • Financial Advisor & Investment Consultant : พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน
  • Personality Development Course : พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างแบรนด์และความน่าเชื่อถือ
 
 
เดือนที่ 2-3 : Magenta Mission กิจกรรมส่งเสริมการทำงานเต็มศักยภาพ
  • Product Analysis : การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์
  • Customer Centric & Needs Diagnosis : การขยายตลาดและจัดประเภทลูกค้า
  • Sales Tactics : เทคนิคการปิดการขาย
  • Investment Consultant License : อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 
 
เดือนที่ 4-6 : Magenta Professional Success พัฒนาเพื่อเลื่อนตำแหน่งอย่างมืออาชีพ
  • Presentation Skills : ทักษะการทำ Commercial Pitching
  • Grooming Financial Advisor : Coaching สู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบ Professional พร้อมคุณวุฒิ MDRT และ คุณวุฒิ CFP® ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับในระดับสากล
  • Perpetual Passive Income : สอนสร้างทีมงานคุณภาพเพื่อเป้าหมายการมีอิสรภาพทางการเงินไปชั่วชีวิต


ในระหว่างที่เข้าโครงการทั้ง 6 เดือน ผลประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความรู้ที่เข้มข้น การแข่งขันที่ท้าทาย รวมทั้ง ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าแล้ว คุณยังจะได้รับผลตอบแทนเหนือกว่าตัวแทนปกติทั่วไป

การท้าเป้า :
คือ คุณสามารถเลือกรับแผนรายได้แต่ละเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท จนสูงสุดถึงเดือนละ 50,000 บาท ซึ่งถ้า Mission Complete คุณก็จะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่คุณเลือก

Commission :
เป็นคอมมิชชั่นจากผลงานที่คุณทำได้โดยมีโค้ชในแต่ละสายงานคอยดูแลและสนับสนุน

Special Bonus
เป็นรางวัลพิเศษของแต่ละ Project ที่จะมีขึ้นตามเงื่อนไขของโครงการ

Quatery Bonus & Annualy Bonus :
เป็นโบนัสพิเศษประจำไตรมาสและโบนัสประจำปี ที่จะมีขึ้นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

Priority of MAGENTA: 
ได้รับสิทธิพิเศษของ Magenta เช่น โควต้าการออกบูธใหญ่ๆ, สิทธิการแข่งขันพิเศษ, รางวัลเฉพาะ Magenta 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิต ด้านประกันชีวิตควบการลงทุน ด้านกองทุนรวม และก่อตั้งโครงการ "Magenta" เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร (Wealth Advisor) บริษัทฯ จึงใส่ใจคัดสรรเพื่อหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เพื่อเข้าโครงการ MAGENTA


         ถ้าคุณต้องการรายได้หลักล้านใน 3 ปี

 

ถ้าคุณต้องการความก้าวหน้าสู่ระดับผู้บริหารสูงสุดในระยะเวลาอันสั้นเพียง 8 ปี 8 เดือน


ถ้าทั้งหมดนี้คือความฝันของคุณ
หากคุณพร้อมจะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ
ติดต่อเราและทำนัดเพื่อพูดคุยรายละเอียด
ณ ร้านสตาร์บัคส์ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน
จิบชากาแฟแก้วโปรด
พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานแบบคนรุ่นใหม่
ที่รายได้มาพร้อมอิสรภาพแบบไม่จำกัด
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
ทางลัดสู่ความสำเร็จรอคุณอยู่.............

 

ต้องการรับทราบเงือนไขและแผนผังรายได้ของ Magenta BKK5 (มาเจนต้า เขตกรุงเทพฯ รุ่นที่ 5) ติดต่อ : 

           ผู้จัดการมาเจนต้า (M-Magenta) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

           ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® Professional 

           นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ Certified Financial Planner™

           ได้รับการรับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

           Line : 0849290088

           Line : @wangpaan 

           Tel : 0849290088

           E-Mail : napatcha.p@muangthai.co.th

บทสัมภาษณ์ คุณแอม Magenta BKK3  "ทำไมโครงการนี้ จึงเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ"

 

 

ตัวอย่างบางส่วนของ MAGENTA #BKK3 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

MAGENTA #BKK4 เริ่ม 4 พย. นี้

 

 รายละเอียดโปรโมชั่น สมัครงานตัวแทนประกันชีวิต FA Part time และ 5 Years Challenge

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook คลิก ที่นี่

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้