รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต และตัวแทนโครงการ Magenta

หากคุณพร้อมจะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ
พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานรูปแบบใหม่
ที่รายได้มาพร้อมอิสรภาพแบบไม่จำกัด

เราต้องการคุณ.............


 
สมัครตัวแทน

ความสำเร็จและความก้าวหน้าของตัวแทนในปีที่ผ่านมา
สมัครตัวแทนประกันชีวิต

 
ถ้าจะเทียบเส้นทางนี้กับเส้นทางบันเทิง  การเข้าสู่ "โครงการ Magenta" ก็ไม่ต่างกับการเข้าสู่บ้าน AF (Academy Fantasia) หรือเข้าบ้าน The Star หรือ The Face ซึ่งจะได้ทั้งการความรู้ที่เข้มข้น การแข่งขันที่ท้าทาย และความสำเร็จที่หอมหวาน
 
 
หากจะถามว่าสิ่งที่คนเราต้องการที่สุดในชีวิตคืออะไร หลายๆ คนคงตอบต่างๆ กันไป แต่ถ้าถามถึงสิ่งที่ต้องการในแง่ของการทำงานหรืออาชีพ ก็น่าจะได้คำตอบคล้ายคลึงกัน และถ้าสิ่งที่อยู่ในความใฝ่ฝันของคุณ คือรายได้ไม่จำกัด ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและอิสรภาพทางการเงินแล้วละก็ เราอยากชวนคุณ ให้เดินทางเส้นทางใหม่ เส้นทางที่เรียกว่า Magenta ซึ่งคืออะไร สามารถสานฝันให้คุณได้จริงหรือไม่ ลองมาดูกันค่ะ
 
 
Magenta แตกต่างจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตทั่วๆ ไป  เพราะเราจะพาคุณเข้าสู่โครงสร้างที่เรียกว่า "Executive Business Model" ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงในต่างประเทศ เป็นการสร้างเสริมศักยภาพอย่างยั่งยืน เพื่อทำให้คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิตอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด การเสริมสร้างบุคคลิกภาพ จิตวิทยา การเงินการลงทุน การบริการ การประกันชีวิตและวินาศภัย
 
 
Step ที่ 1
จะมุ่งเน้นการเรียนรู้พื้นฐานแบบ Basic Product Knowledge วิธีสร้างฐานลูกค้า และการทำ Sales Analysis
Step ที่ 2
สู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ คุณจะต้องผ่านการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุน รวมทั้งกองทุนรวมและการแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสอบผ่าน IC Plain License (Investment Consultant License ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์) รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกของโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่คุณวุฒิระดับสากล MDRT (Million Dollar Round Table) และคุณวุฒิ CFP® (Certified Financial Planner™)
Step ที่ 3
เป็นการวางรากฐานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิตอย่างยั่งยืน เลื่อนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมกับการรับรายได้จากการบริหารทีมงานในตำแหน่งผู้จัดการขาย สู่ตำแหน่งผู้จัดการภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย
 
 
โดยที่โครงสร้างหลักสูตรแห่งความสำเร็จ หรือ MAGENTA EXECUTIVE MODEL นี้จะใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 6 เดือน โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาตาม Agenda ได้ 2 ช่วง คือ

3 เดือนแรก : จันทร์ ถึง พฤหัส 9:00 - 15:00 น.
ท้าทายกับการพิชิต Mission ที่ได้รับในแต่ละวัน และรับการอบรมกับโค้ชที่มีความสามารถเฉพาะทางในคลาสเรียนที่คละกันหลายหลักสูตร อาทิเช่น
       Product Analysis                
       Marketing Strategy
       Financial Advisor
       Insurance
       Investment Planner
       
Digital Marketing
       Make Up Class
       Chic Confidence       
       Brand ME       
       Personality Development
       Executive Leader
       Professional Success

3 เดือนหลัง : เฉพาะวันศุกร์เท่านั้น  
หรือให้เลือกวันได้ในแต่ละสัปดาห์ เนื่องจากเป็นวิชาเลือกและจะสลับกับการปฏิบัตินอกสถานที่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ Mission ที่ assign ให้ในแต่ละสัปดาห์
 
 
เดือนที่ 1 : Magenta Basic ารฝึกอบรมพื้นฐาน 
  • Marketing Strategy : สร้างระบบการทำงานและวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
  • Financial Advisor & Investment Consultant : พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน
  • Personality Development Course : พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างแบรนด์และความน่าเชื่อถือ
 
 
เดือนที่ 2-3 : Magenta Mission กิจกรรมส่งเสริมการทำงานเต็มศักยภาพ
  • Product Analysis : การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์
  • Customer Centric & Needs Diagnosis : การขยายตลาดและจัดประเภทลูกค้า
  • Sales Tactics : เทคนิคการปิดการขาย
  • Investment Consultant License : อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 
 
เดือนที่ 4-6 : Magenta Professional Success พัฒนาเพื่อเลื่อนตำแหน่งอย่างมืออาชีพ
  • Presentation Skills : ทักษะการทำ Commercial Pitching
  • Grooming Financial Advisor : Coaching สู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบ Professional พร้อมคุณวุฒิ MDRT และ คุณวุฒิ CFP® ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับในระดับสากล
  • Perpetual Passive Income : สอนสร้างทีมงานคุณภาพเพื่อเป้าหมายการมีอิสรภาพทางการเงินไปชั่วชีวิต


ในระหว่างที่เข้าโครงการทั้ง 6 เดือน ผลประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความรู้ที่เข้มข้น การแข่งขันที่ท้าทาย รวมทั้ง ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าแล้ว คุณยังจะได้รับผลตอบแทนเหนือกว่าตัวแทนปกติทั่วไป

การท้าเป้า :
คือ คุณสามารถเลือกรับแผนรายได้แต่ละเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท จนสูงสุดถึงเดือนละ 50,000 บาท ซึ่งถ้า Mission Complete คุณก็จะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่คุณเลือก

Commission :
เป็นคอมมิชชั่นจากผลงานที่คุณทำได้โดยมีโค้ชในแต่ละสายงานคอยดูแลและสนับสนุน

Special Bonus
เป็นรางวัลพิเศษของแต่ละ Project ที่จะมีขึ้นตามเงื่อนไขของโครงการ

Quatery Bonus & Annualy Bonus :
เป็นโบนัสพิเศษประจำไตรมาสและโบนัสประจำปี ที่จะมีขึ้นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

Priority of MAGENTA: 
ได้รับสิทธิพิเศษของ Magenta เช่น โควต้าการออกบูธใหญ่ๆ, สิทธิการแข่งขันพิเศษ, รางวัลเฉพาะ Magenta 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิต ด้านประกันชีวิตควบการลงทุน ด้านกองทุนรวม และก่อตั้งโครงการ "Magenta" เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร (Wealth Advisor) บริษัทฯ จึงใส่ใจคัดสรรเพื่อหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เพื่อเข้าโครงการ MAGENTA


         ถ้าคุณต้องการรายได้หลักล้านใน 3 ปี

 

ถ้าคุณต้องการความก้าวหน้าสู่ระดับผู้บริหารสูงสุดในระยะเวลาอันสั้นเพียง 8 ปี 8 เดือน


ถ้าทั้งหมดนี้คือความฝันของคุณ
หากคุณพร้อมจะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ
ติดต่อเราและทำนัดเพื่อพูดคุยรายละเอียด
ณ ร้านสตาร์บัคส์ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน
จิบชากาแฟแก้วโปรด
พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานแบบคนรุ่นใหม่
ที่รายได้มาพร้อมอิสรภาพแบบไม่จำกัด
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
ทางลัดสู่ความสำเร็จรอคุณอยู่.............

 

ต้องการรับทราบเงือนไขและแผนผังรายได้ของ Magenta BKK5 (มาเจนต้า เขตกรุงเทพฯ รุ่นที่ 5) ติดต่อ : 

           ผู้จัดการมาเจนต้า (M-Magenta) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

           ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® Professional 

           นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ Certified Financial Planner™

           ได้รับการรับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

           Line : 0849290088

           Line : @wangpaan 

           Tel : 0849290088

           E-Mail : napatcha.p@muangthai.co.th

บทสัมภาษณ์ คุณแอม Magenta BKK3  "ทำไมโครงการนี้ จึงเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ"

 

 

ตัวอย่างบางส่วนของ MAGENTA #BKK3 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

MAGENTA #BKK4 เริ่ม 4 พย. นี้

 

 รายละเอียดโปรโมชั่น สมัครงานตัวแทนประกันชีวิต FA Part time และ 5 Years Challenge

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook คลิก ที่นี่

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้