เงื่อนไขการคืนสินค้าหรือการยกเลิกกรมธรรม์

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

  1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ 15 วันนับจากได้รับกรมธรรม์
  2. การคืนเงิน หากชำระด้วยบัตรเครดิตจะคืนเข้าบัตรเครดิต หากชำระด้วยเงินโอนจากคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ (กรณีผูกบัญชี) หรือคืนเป็นเช็ค (กรณีไม่ผูกบัญชี)
  3. การยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันคืนเล่มพร้อมแบบฟอร์มขอยกเลิกและเอกสารแนบ
  4. ผู้เอาประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเล่มกรมธรรม์ที่เกิดขึ้น
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่/คืนเงิน หลังจากได้รับเอกชสารการยกเลิกกรมธรรม์ 5-10 วันทำการ
  6. ในการเปลี่ยนสินค้า คือจะเป็นการยกเลิกตัวเก่าแล้วทำแบบใหม่

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com