ประกันโรคร้ายแรง แบบไหนดี CI Perfect Care และ Multiple CI

14583 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันโรคร้ายแรง แบบไหนดี CI Perfect Care และ Multiple CI

ประกันสุขภาพที่คุ้มครองกรณีเป็นโรคร้ายแรง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรง โดยการเคลมประกันสุขภาพโรคร้ายแรงนี้จะไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน และไม่ต้องนอน รพ. เพียงแค่ไปพบแพทย์และแพทย์ระบุว่าเป็นโรคร้ายแรงตามนิยามในกรมธรรม์ของประกันโรคร้ายแรงแต่ละแบบ ก็จะสามารถเคลมเป็นเงินสดเพื่อนำไปบริการเงินเอง เช่น อาจนำเงินนี้ไปรักษาตัวด้วยวิธีใช้สมุนไพรที่ต่างจังหวัด หรืออาจไปรักษาที่ต่างประเทศ หรือถ้าจะไม่ใช้เพื่อการรักษาพยาบาลก็ได้ เพราะผู้ป่วยบางคนอาจอยากมีเงินก้อนสำหรับให้คนข้างหลัง ให้ลูกหลานหรือคนที่รักก็ได้ค่ะ

ประกันสุขภาพสำหรับโรคร้ายแรงมีหลายแบบ วันนี้ทาง วางแผน.com จะเปรียบเทียบให้ดู 2 แบบ ทั้งในแง่ความคุ้มครองและในแง่ของเบี้ยประกันต่อปี ต่อวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 เท่ากัน

โรคร้ายแรง 2 แบบนี้คือ
แบบคุ้มครองทุกกรณี ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care) กับ
แบบเคลมแล้วเคลมอีก มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI)

CI Perfect Care

ที่แบบนี้มีชื่อว่า Perfect แปลว่าสมบูรณ์แบบ เพราะ
* คุ้มครองทุกกรณีอย่างสมบูรณ์ 
* เคลมได้ทุกระยะของโรคร้าย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นถึงระยะสุดท้าย
* เคลมได้หลายครั้ง หลายอาการ
* คุ้มครองเสียชีวิตทั้งจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุด้วยตัวอย่าง ผู้ทำประกัน ทำคุ้มครอง CI Perfect Care ไว้ 1,000,000 

เสียชีวิต (ทุกกรณี) ทั้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยธรรมดา หรือเจ็บป่วยโรคร้ายแรง รับ 1,000,000
*** โรคร้ายแรงระยะแรก 35 โรค เคลมได้ 25% คือ 250,000
*** โรคร้ายแรงระยะกลาง 35 โรค เคลมได้ 50% แปลว่า ถ้าไม่เจอตอนเป็นระยะแรก มาเจอตอนที่เป็นระยะกลางแล้ว ถ้าทำ 1 ล้านก็รับ 500,000 ทันที (แต่ถ้าเคลมระยะแรกไปแล้ว 250,000 เมื่อเป็นระยะกลาง ก็จะเคลมได้อีก 250,000 (รวมเป็น 500,000)
*** โรคร้ายแรงระยะสุดท้ายของทุกโรค (ไม่ใช่เฉพาะ 35 โรคตามที่ระบุในระยะแรกและระยะกลาง เนื่องจากโรคที่ 36 คือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าเป็นโรคอะไรก็ได้ (ที่ไม่เป็นโรคยกเว้นสำหรับการทำประกัน) ที่แพทย์ระบุว่าเป็นระยะสุดท้าย  ก็สามารถเคลมได้ 100%

ข้อดีของแบบ CI Perfect care นี้คือ
1. ระยะแรกจะเคลมได้มากกว่าโรคร้ายแรงแบบอื่นๆ คือแบบนี้ ในการเจ็บป่วยระยะแรก จะเคลมได้ 25% ของวงเงินที่ทำ แต่แบบอื่นๆ โดยทั่วไปมักจะเคลมได้เพียง 15-20% เท่านั้น จึงทำให้ผู้ป่วยสามารถนำเงินที่ได้รับ ไปจัดการเพื่อรักษาสุขภาพได้มากกว่าแบบอื่น หรือ อาจใช้เพื่อการเลี้ยงครอบครัวหากไม่สามาถทำงานได้ตามปกติ
2. คุ้มครองระยะสุดท้ายของทุกโรค โดยในข้อที่ 36 ของการระบุชื่อโรคร้ายแรง ในกรมธรรม์จะระบุว่า "การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย"
3. คุ้มครองชีวิตทุกกรณีค่ะ  ไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บป่วย

โรคร้ายแรง 36 โรคที่คุ้มครอง ดังรูปต่อไปนี้ (สังเกตุ โรคที่ 36 คือทุกโรคที่อยู่ในระยะสุดท้าย ซึ่งคลอบคลุมมากที่สุดในกลุ่มการทำประกันโรคร้ายแรงทั้งหมด)
1. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
3. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
4. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
5. ตาบอด
6. โรคมะเร็ง
7. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
8. ตับวาย
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
10. ภาวะโคม่า (Coma)
11. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
12. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
13. การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
14. ไตวายเรื้อรัง
15. การสูญเสียการไ้ด้ยิน
16. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
17. การสูญเสียความสามารถในการพูด
18. แผลไหม้ฉกรรจ์
19. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
20. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก
21. โรคเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
22. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
24. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
25. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
26. โรคพาร์กินสัน
27. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
28. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
29. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
31. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
32. ภาวะแะแพลิก
33. โรคโปลิโอ
34. โรคถุงน้ำในไต
35. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
36. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (หากแพทย์ระบุเป็นโรคต่างๆ ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นการทำประกัน และเป็นโรคในระยะสุดท้ายก็สามารถเคลมรับเงินจากการประกันโรคร้ายแรง CI Perfect Care ได้)

แบบที่ 2 คือ มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI)

สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคร้ายแรงมัลติเพิลซีไอ (Multiple CI) จะเคลมได้เมื่อผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรงตามคำจำกัดความของโรคที่ให้ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้

จุดเด่น
* เบี้ยไม่สูง เพราะไม่มีความคุ้มครองชีวิตจากสาเหตุอื่น เช่น ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่กำหนด (ตามตาราง) จ่ายเบี้ยสบำยๆ เริ่มต้นเพียง ปีละ 67 บาท
* มีความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายต่างๆ 35 โรคและมีการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโรค ตามตาราง 
* เมื่อเคลมด้วยโรคในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้ว สามารถหยุดจ่ายเบี้ยประกันได้เลย โดยยังได้รับความคุ้มครองต่อไป ให้เคลมในกลุ่มโรคร้ายกลุ่มอื่นๆที่เหลือต่อได้อีก 10 ปี
* รับทันที 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันที่ทำไว้เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (ตามคำนิยามของแต่ละโรค) และเคลมต่อในกลุ่มโรคอื่นๆ ได้ จึงมีความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดสัญญาสูงสุดถึง 400%
* ทำได้ตั้งแต่ อายุ 7 - 65 ปี (ต่ออายุได้จนถึง อายุ 80ปี) 

หลักในการเลือกทำประกันสุขภาพ
* ควรเลือกตามความต้องการของเราหรือดูว่าในครอบครัวเรามีความเสี่ยงด้านไหนบ้าง เช่นถ้าเราต้องการเคลมเมื่อนอน รพ. ก็ควรซื้อแบบผู้ป่วยใน ถ้าต้องการเคลมเมื่อไปหาหมอแบบ OPD ก็ควรซื้อแบบผู้ป่วยนอก หรือหากคนในครอบครัวมีผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงก็อาจซื้อเป็นกลุ่มโรคร้ายแรงไว้
* เลือกจากลักษณะการเคลม หากซื้อแบบผู้ป่วยใน ไม่ว่าเป็นแบบแยกค่าห้องค่าใช้จ่ายหรือแบบเหมาจ่าย การเคลมจะต้องมีการเข้า รพ เพื่อรักษาตัว และเงินที่ได้จากการเคลมจะส่งตรงไปใ้ห้ รพ.เลย ไม่ได้นำเงินนี้มาให้เรา แต่สำหรับแบบ Multiple CI นี้ สามารถทำเคลมโดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาจาก รพ. แต่หากเราป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย จะเป็นการเคลมแล้วได้เงินก้อนเลย ให้เอาเงินนี้ไปบริหารเอง เราอาจนำไปรักษาตัว หรือเก็บไว้ให้คนที่เรารักก็ได้ 
* เลือกว่าต้องการความคุ้มครองเฉพาะโรคร้ายแรงหรือต้องการให้คุ้มครองชีวิตทุกกรณีทั้งเจ็บป่วยธรรมดาและอุบัติเหตุ เพราะหากเลือกแบบคุ้มครองชีวิตทุกกรณีก็เท่ากับว่าเราจะได้เงินก้อนนี้คืนแน่ๆ อาจใช้เป็นเงินสำหรับคนข้างหลังหรือคนที่เรารักไว้ใช้จ่ายเมื่อเราจากไป แต่แบบที่คุ้มครองชีวิตด้วย คุ้มครองโรคร้ายแรงด้วยก็จะมีเบี้ยประกันที่สูงกว่าค่ะ
* ควรเลือกทำคู่กับประกันชีวิตระยะยาว เพื่อที่ว่าหากเราเกิดป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง เราจะได้มีประกันไว้ดูแลสุขภาพของเราในระยะยาว บริษัทฯไม่สามารถบอกเลิกการทำประกันของเราได้เพราะเราผูกประกันสุขภาพไว้กับสัญญาหลักคือประกันชีวิตแล้ว
* ควรเลือกสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพที่สามารถต่ออายุได้ถึงเราแก่ เพราะการทำประกันสุขภาพจะมีโอกาสได้เคลมมากขึ้นเมื่อเราสูงอายุ หากเป็นสัญญาแบบสิ้นสุดสั้นๆ เมื่อเราอายุมากก็จะไม่มีอะไรคุ้มครองเรา จะซื้อใหม่ก็น่าจะซื้อไม่ได้เนื่องจากสุขภาพที่อาจมีปัญหาไปแล้ว ซึ่ง Multiple CI ก็ต่ออายุได้ถึง 80 ปี จัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างยาวนะคะ

การจัดกลุ่มของโรคร้ายแรง

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
1. การผ่าตัดเปิดหัวใจด้วยวิธี Bypass (Coronary Artery Bypass Surgery)
2. หัวใจวาย (Heart Attack)
3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
4. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement)
5. การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ (Aorta Surgery)
6. ความดันโลหิตสูงของเลือดแดงในปอด (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
7. การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplant)
8. อัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคมะเร็ง
1. มะเร็ง (Cancer)
2. เนื้องอกในสมอง (Benign Tumor of The Brain)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ และโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับ ปอด และไต
1. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (Major Organ Transplant)
2. โรคถุงน้ำในไตชั้นกลาง (Medullary cystic kidney)
3. โรคปอดเรื้อรัง (Chronic lung disease)
4. โรคตับเรื้อรัง (Chronic Liver Disease)
5. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
6. ไตวาย (Kidney Failure)

กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคร้ำยแรงอื่น ๆ
1. ภาวะอะแพลลิก หรือ ภาวะเสมือนพืช (Apallic Syndrome)
2. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
3. โรคโลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anemia)
4. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
5. ตาบอด (Blindness)
6. อาการหมดสติ (Coma)
7. หูหนวก (Deafness)
8. สมองอักเสบ (Encephalitis)
9. อาการสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
10. แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
11. โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
12. โรคที่มีการกระด้างในเนื้อสมองและไขสันหลัง (Multiple Sclerosis)
13. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Muscular Dystrophy)
14. อัมพาต (Paralysis)
15. โรคประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
16. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
17. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
18. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma)
19. โรคลูปัส หรือโรค SLE (Systemic Lupus Erythematous) มีภาวะไตอักเสบร่วมด้วย

หมายเหตุ
บริษัทไม่คุ้มครองกรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึง ลักษณะใดต่อไปนี้
* ผู้เอาประกันเป็นโรคร้ายแรงทุกชนิด ซึ่งเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดของโรคร้ายแรงภายในระยะเวลารอคอย 90 วัน
* ผู้เอาประกันมีอาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ หรือผลมาจากโรคร้ายแรงทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลารอคอย 90 วัน ซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแลหรือดำเนินการรักษา

เบี้ยประกันโรคร้ายแรง
เนื่องจากการประกันโรคร้ายแรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นซีไอ เพอร์เฟค แคร์ หรือมัลติเพิล ซีไอ ก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องทำพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต โดยปกดิจะแนะนำให้ทำพร้อมสัญญาแบบระยะยาว เพื่อที่ว่าวันหนึ่งหากเราป่วยแล้ว เราจะได้สามารถต่ออายุสัญญาสุขภาพนี้ได้อีก เพราะมีการผูกสัญญาไว้กับความคุ้มครองชีวิตแบบยาวแล้ว (ไม่เหมือนกันประกันสุขภาพแบบระยะสั้น ที่ตัวประกันสุขภาพจะต้องจบเมื่อประกันชีวิตตัวหลักจบลง

ในที่นี้จะเปรียบเทียบเบี้ยเฉพาะส่วนของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 2 แบบนี้นะคะ ไม่รวมถึงความคุ้มครองชีวิต เพื่อให้เราเห็นความแตกต่างของเบี้ยในการคุ้มครองโรคร้ายแรง

ตัวอย่าง ผู้ทำประกันเป็นหญิง อายุ 28 ปี สนใจทำประกันโรคร้ายแรง ดังนี้
CI Perfect Care วงเงิน 1,000,000 เบี้ย 3,500 บาท
Multiple CI       วงเงิน 1,000,000 เบี้ย  1,500 บาท


ข้อดีของมัลติเพิลซีไอ คือ
1. เบี้ยถูกกว่าเพราะไม่มีส่วนของคุ้มครองชีวิต
2. เคลมแล้วเคลมอีกได้ (ทำ 1 ล้านเคลมได้สูงสุด 4 ล้าน)
3. หลังการเคลมครั้งแรกไม่ต้องชำระเบี้ยอีก คุ้มครองต่อไป 10 ปีค่ะ

แบบประกันชีวิตหลัก
แนะนำทำควบคู่กับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน 200,000 บาท แบบสมาร์ทโพรเทคชั่น 99/20 ในส่วนนี้จะเหมือนออมเงิน ไม่ใช่เบี้ยทิ้งค่ะ ชำระเบี้ยส่วนประกันชีวิตหลักนี้คงที่ 20 งวด โดย
ชำระเบี้ยปีละ 3,468 คูณ 20 คิดเป็นเงิน= 69,460 
รับเงินคืนเมื่อจากไปหรืออยู่ครบอายุ 99 ปี จำนวนเงิน 200,000 บาท
ส่วนต่างประมาณ 130,000 ค่ะ
เงินก้อนนี้สำหรับผู้ที่อยู่ข้างหลังไว้ใช้จ่าย เหมือนเป็นมรดก หรือหากอยู่ในวันครบสัญญาก็รับเงินนี้ไว้ใช้จ่ายยามสูงวัยได้ค่ะ


หมายุเหตุ
ขอแนะนำความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน 200,000 เบี้ยเพียง 26 บาท/ปีค่ะ


สรุป สำหรับหญิงอายุ 28 ปี
99/20 คุ้มครองชีวิต 200,000 เบี้ย 3,468
CI Perfect care 1,000,000 เบี้ย 3,500
MULTIPLE CI 1,000,000 เบี้ย 1,500
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000 เบี้ย 26
รวมเบี้ย 8,494 ต่อปีค่ะ

***เบี้ยสุขภาพจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ส่วนเบี้ยชีวิตจะคงที่ 20 งวด***

การลดหย่อนภาษีกรณีทำประกันสุขภาพให้บิดามารดา
บุตรที่จะใช้ลดหย่อนภาษีด้านเบี้ยประกันให้บิดามารดา จะต้องเป็นการประกันด้านสุขภาพ (ถ้าเป็นประกันชีวิตจะไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้) 
*** CI Perfect care สามารถใช้ลดหย่อนได้แต่ไม่เต็มทั้งจำนวน (เนื่องจากแบบนี้มีเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิตรวมอยู่ด้วย โดยในหนังสือรับรองวการชำระเบี้ยที่จะใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนจะมีระบะยอดเบี้ยที่ชำระที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีของสุขภาพได้) และเมื่อรวมประกันสุขภาพทุกแบบแล้วไม่เกิน 15,000 บาท 
*** Multiple CI สามารถใช้ลดหย่อนได้ทั้งจำนวน แต่รวมประกันสุขภาพทุกแบบแล้วไม่เกิน 15,000 บาท 

เมื่อเรารู้เงื่อนไขเหล่านี้แล้ว ก็สามารถวางแผนการทำประกันโรคร้ายแรงให้ตัวเองและคนที่คุณรักได้แล้ววันนี้ โทรมาเช็คเบี้ยประกันเฉพาะคุณกับ วางแผน.com 084-9290088 หรือคลิกที่รูปด้านล่างนี้ค่ะ

ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®  นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ Certified Financial Planner™ รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง

วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- อายุ 60 เพิ่งคิดทำ "ประกันสุขภาพ"

- ประกันออมทรัพย์ในยุคดอกเบี้ยต่ำ

- สำรองเงินไว้ใช้รักษายามเจ็บป่วย จำเป็นจริงหรือ?

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้