ออมถึงอายุ 60 สร้างกองทุนสุขภาพ มีอีลิทเฮลท์คุ้มครองฟรีตลอดชีวิต

Last updated: 21 พ.ย. 2564  |  2755 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กองทุนสุขภาพ

เนื่องจากได้มีผู้มารับคำปรึกษา ตั้งคำถามว่าหากต้องการมีประกันสุขภาพอีลิทเฮลท์วงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาปีละ 20 ล้าน เขาจะต้องทำประกันแบบไหน ที่จะเก็บเงินเพียงช่วงที่ยังสามารถทำงานมีรายได้ และเมื่อสูงอายุ ให้มีประกันสุขภาพอีลิทดูแลเขาโดยไม่ต้องมีการชำระเบี้ยอีกเลย

ทำอย่างไรจึงจะมีประกันสุขภาพอีลิทเฮลท์ฟรีตลอดชีวิต

ก่อนอื่นมาดูแผนความคุ้มครองของอีลิทแผน 1 กัน ซึ่งหลักๆ ก็คือมีค่าห้อง 10,000 ต่อคืน และค่ารักษาผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกรวมวงเงินปีละ 20 ล้าน ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้า รพ. 

กองทุนประกันสุขภาพ

ทางเราจึงแนะนำเป็นกองทุนสุบภาพ ซึ่งจะใช้เวลาออมเงินทุกปีตั้งแต่ปีปัจจุบัน ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ออมด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันทุกปี ไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 หรือถึงวันเกษียณนั่นเอง

โดยการลงทุนในกองทุนนั้น จะต้องเลือกกองทุนรวมตามอัตราความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน ซึ่งการซื้อกองทุนควบคู่กับการทำประกันอีลิทเฮลท์ คือประกันชีวิตควบการลงทุนที่เรียกว่า mDesign (ยูนิตลิ้งค์) นั่นเอง

ประกันชีวิตควบการลงทุน

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้จัดการที่เมืองไทยประกันชีวิต จึงขออธิบายถึงแบบประกันของบริษัทนี้เป็นหลัก

 ประกันชีวิตควบการลงทุน

การวางแผนสร้างกองทุนสุขภาพแบบที่ 1

ผู้มารับคำปรึกษาเป็นชาย อายุ 47
มีวงเงินออมปีละ 330,000
ซึ่งทำให้ได้ความคุ้มครองชีวิตที่ 3,300,000 ตั้งแต่ปีแรกที่ลงทุน
โดยเราจะลองคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้ผลตอบแทนแบบความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ คือที่ประมาณ 5%
ทั้งๆ ที่หากดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนรวมหุ้นหรือตราสารทุน 10 ปี จะได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ แต่เราจะคิดแบบ Conservative เพื่อจะดูว่าถ้าผลตอบแทนเพียง 5% จะได้มูลค่าการลงทุนเป็นอย่างไรและจะทำให้มีประกันสุขภาพอีลิทคุ้มครองนานแค่ไหน

ประกันชีวิตควบการลงทุน

แล้วเลือกประกันสุขภาพซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติม ในที่นี้จะเลือกแบบ Elite Health แผน 1 พื้นที่ความคุ้มครองในประเทศไทย

แบบประกันสุขภาพที่สามารถเลือกได้มีหลายแบบ แต่แบบที่ความคุ้มครองสูงและครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก คือ อีลิทเฮลท์ ที่แผนเริ่มต้นมีวงเงินสูงถึง 20,000,000 ต่อปี

ประกันชีวิตควบการลงทุนการชำระเบี้ย จะชำระตั้งแต่ปีปัจจุบันคืออายุ 47 จนถึงอายุ 60 หรือถึงวันเกษียณ จากนั้นตั้งแต่อายุ 61 จะหยุดพักชำระเบี้ยยาวไปจนถึงสิ้นสุดกรมธรรม์ที่อายุ 98 และสิ้นสุดสัญญาเมื่ออายุ 99

ประกันชีวิตควบการลงทุน

สังเกตเส้นสีเขียว คือเบี้ยประกันหรือเงินที่เราออมไว้ สะสมกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีนี้จนถึงอายุ 60
หลังจากนั้น ตั้งแต่อายุ 61 เราก็หยุดพักการชำระเบี้ย ทำให้เส้นสีเขียวคงที่หลังจากนั้น
ส่วนเส้นสีเหลือง คือมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ ณ แต่ละปี ซึ่งตามสมมติฐานว่ามีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5% ต่อปี จะทำให้ได้ค่ามูลค่ากองทุนหรือ NAV รวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมูลค่ากองทุนนี้เป็นมูลค่าสุทธิที่หักลบด้วยค่าเบี้ยประกันสุขภาพอีลิทเฮลท์เรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่าในระยะแรกเส้นกราฟนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุเป็นเพราะค่าเบี้ยประกันสุขภาพไม่มากในผู้ที่อายุน้อย แต่เมื่ออายุมากขี้นเบี้ยประกันสุขภาพปรับเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมาหักในมูลค่าการลงทุน ทำให้เส้นมูลค่ากองทุนสุทธินี้ค่อยๆ slope ลดลง แต่ก็ยังคงมีมูลค่าเหลืออยู่จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาของกรมธรรม์ คือเมื่ออายุ 99

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน

จะเห็นว่า ณ ปีสุดท้ายของสัญญา หรืออายุ 98 ก็ยังคงมีมูลค่าการลงทุนเหลืออยู่ถึง 2.59 ล้านบาท ซึ่งแบบยูนิตลิ้งค์สามารถเพิ่มเงินลงทุนหรือถอนเงินออกในปีไหนก็ได้ แต่ในที่นี่เราสมมติว่าในระหว่างสัญญาตั้งแต่อายุ 47 ถึง 60 มีการออมเงินสม่ำเสมอปีละ 330,000 และตั้งแต่อายุ 47 ถึง 99 ไม่มีการเพิ่มเงินพิเศษมาระหว่างทางและไม่มีการถอนเงินออกไปใช้จ่ายเลย

การวางแผนสร้างกองทุนสุขภาพแบบที่ 2

แบบที่ 2 นี้จะคล้ายแบบแรก เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการมีเงินเหลือตอนสิ้นสุดกรมธรรม์เมื่ออายุ 99 เราก็จะปรับเงินออมในแต่ละปีลดลง ให้เพียงพอแค่เป็นกองทุนสุขภาพ ดูแลเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันอีลิทเฮลท์แทนเรา
ประกันขีวิตควบการลงทุน

เมื่อลองปรับตัวเลขเป็นเบี้ยปีละ 300,000 ตั้งแต่ปีนี้ถึงอายุ 60 และหยุดพักชำระเบี้ยตั้งแต่อายุ 61 เป็นต้นไปเหมือนเดิม ประกันขีวิตควบการลงทุน

การสร้างกองทุนสุขภาพแบบที่ 2 นี้จะทำให้เรามีประกันสุขภาพอีลิทเฮลท์คุ้มครองไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 98 ปี

ประกันขีวิตควบการลงทุน

 

การวางแผนสร้างกองทุนสุขภาพแบบที่ 3

ในแบบที่ 3 นี้จะลองทำให้เหมือนแบบที่ 2 คือออมปีละ 300,000 ถึงอายุ 60 แต่มีการปรับโดยการถอนเงินออกมา 1,000,000 ในปีที่ 4 หรือตอนอายุ 50 เพื่อดูว่ากองทุนสุขภาพนี้จะมีอีลิทเฮลท์ถึงอายุเท่าไหร่

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ปรากฎว่า จะได้กราฟที่มีมูลค่าการลงทุนลดฮวบลงในปีที่อายุ 50 จากนั้นมูลค่าการลงทุนก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นและดูแลเบี้ยประกันสุขภาพไปทุกปี แต่ระยะเวลาสิ้นสุดของประกันสุขภาพ จะได้ถึงอายุ 86 เท่านั้น เพราะเราได้นำเงินออกไปก่อนจำนวนหนี่ง แต่ก็ยังพอคุ้มครองได้ถึงอายุที่มากกว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไทย

ดังนั้น จำนวนเงินที่จะวางแผนลงทุนจึงขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงิน และจำนวนเงินที่มีในปัจจุบันด้วย รวมทั้ง จำนวนปีที่ต้องการออมเงิน หากคิดว่าจะเกษียณอายุ 55 ก็อาจกำหนดชำระเบี้ยถึงอายุ 55 หรือหากอยากทำงานต่อไปจนถึงอายุ 65 เราก็กำหนดเป็นหยุดพักชำระเบี้ยตอนอายุ 66 ก็ได้

ซึ่งจะมีผลทำให้มูลค่าการลงทุนปรับขึ้นลงตามจำนวนปีและจำนวนเงินเหล่านี้

หากทางคุณต้องการให้เว็บวางแผนดอทคอม ทำตัวเลขหรือลองเสนอกราฟมูลค่าการลงทุนตามจำนวนเงินที่คุณกำหนด สามารถติดต่อเราได้ที่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

ติดต่อสอบถามประกัน

ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® , MDRT
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง
วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com