รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต FA Part Time

แค่เปิดใจ...ก็เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ
หากคุณต้องการร่วมงานกับบริษัทที่มั่นคงและสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด
ร่วมเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินกับเรา
เราพร้อมดูแลคุณ...สอนงานและพัฒนาทีมขายทุกคนไปด้วยกัน

ตำแหน่ง FA ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
  สามารถทำควบคู่กับภารกิจอื่นๆที่คุณทำอยู่ได้ 
   คุณสามารถเติบโตในสายอาชีพ
   สร้างรายได้แบบไม่มีเพดานจำกัด
   สร้างความมั่นคงให้ตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรัก
   เป็นเจ้านายตัวเอง กำหนดเวลาทำงานเองได้
  พร้อมคุณวุฒิเชิดชูเกียรติและรางวัลท่องเที่ยวมากมาย
 

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดรับสมัครตัวแทนประกันตำแหน่ง "ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน" ทั้ง Full Time และ Part Time

4 กุญแจสำคัญเพื่อเข้าสู่เส้นทางที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

 หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 
ทางบริษัทมีความพร้อมทั้งทีม Academy ที่ชำนาญการสอน มีคลิปติวสอบให้ดูที่บ้านและมีสนามสอบในบริษัท ทำให้การสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตไม่ใช่เรืี่องยาก เพียงอบรม 6 ชั่วโมงและทำสอบแบบปรนัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 หลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรม
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทั้งความรู้ ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมทั้งมี e-Learning และ e-Library คลังข้อมูลด้านแบบประกันและการลงทุน เพื่อให้สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
 การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการขายและการบริหาร
เมืองไทยประกันชีวิต มีเครื่องมือสนับสนุนการขาย ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 การเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล
ที่นี่เรามีการสัมมนาท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการมอบรางวัลและคุณวุฒิเพื่อแสดงถึงความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

ถ้าคุณอยากมีรายได้หลักล้านต่อปี ลองเปิดใจและหันมาลองศึกษาดูนะคะ ว่างานขายสาขาไหนบ้างที่ทำเงินได้สูงสุด และมีรายได้ปีละกี่ล้านบาท
หนึ่งในอาชีพที่มีรายได้สูงสุดติดอันดับ Top 5 คือ Insurance Sales Agent หรือตัวแทนประกันชีวิต รายได้สูงถึงปีละ 1,400,000 บาท

ประมาณการรายได้ตัวแทนประกันชีวิต ใน 3 ปีแรกมีรายได้รวมมากถึง 1,000,000 บาท คำนวณมาจากแผนการทำงานดังนี้ 
  
หากเริ่มต้นด้วยการมีลูกค้า 2 รายต่อเดือน และมีเบี้ยประกันชีวิตแต่ละรายประมาณ 24,000 บาท
  คุณก็จะมีประมาณการรายได้ในปีแรกของการทำงาน 312,480 บาท
  และมีรายได้ประมาณการใน 3 ปีแรกของอาชีพที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินมากถึง 1,107,360 บาท ซึ่งรายได้ก้อนนี้เป็นการคำนวณรวมทั้งค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัล และ โบนัสปีละ 4 ครั้ง

ความก้าวหน้าในตำแหน่ง
คุณสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายขาย โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนหรือที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ภายในเวลาเพียง 8 ปี 8 เดือน เท่านั้น
จากตัวแทน   ผู้จัดการขาย  ผู้จัดการภาค  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้อำนวยการฝ่าย

Timeline ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด
  เดือนที่ 1 เตรียมเรียนรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ทั้งด้านประกันชีวิตและด้านวางแผนการเงิน
  เดือนที่ 2 พัฒนาทักษะการขายจากนักขายชั้นแนวหน้าและออกตลาดพบเคสจริง โดยมีเครื่องมือช่วยในการทำงานขายครบวงจร และเข้าอบรมพร้อมสอบใบอนุญาต IC License เพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
  เดือนที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เรียนรู้สินค้าทางการเงินและการวางแผนให้ลูกค้าด้วยการใช้ Basic Financial Planning
  เดือนที่ 4 ถึง เดือนที่ 6 เริ่มเข้าสู่การติวเข้มในสาย Financial Planner และ Health Planner
  ปีที่ 1 บรรลุเป้าหมายในการทำคุณวุฒิ MDRT (Million Dollars Round Table) ของสมาคมด้านการเงินนานาชาติ
  1 ปี 4 เดือน ก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการมืออาชีพ (PM, SM, SM A+, SM AAA) พร้อมทีมงานระดับคุณภาพ  

MDRT คืออะไร หลายคนอาจสงสัยว่าคุณวุฒิ MDRT คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร 
MDRT หรือ Million Dollars Round Table คือ สมาคมของสุดยอดมืออาชีพทางด้านการเงินนานาชาติ ที่สามารถสร้างมูลค่าหรือยอดขายได้สูงสุดต่อปี มากกว่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ จะได้รับการยืนยันและรับรองจาก MDRT ด้วยประกาศนียบัตร
ซึ่งคุณวุฒิ MDRT เป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในฐานะนักวางแผนการเงินและประกันชีวิต ที่ได้รับการยอมรับและทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในระดับสากล ที่นักธุรกิจชั้นนำของโลกไว้วางใจ

Muang Thai Academy
คือ สถาบันฝึกอบรมสำหรับที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ครบครันด้วยระบบการฝึกอบรมและหลักสูตรมากมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งความรู้ ความสามารถของผู้เข้าอบรมให้เป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินระดับมืออาชีพ
 

หลักสูตรฝึกอบรม
มีทั้งหลักสูตรภาคบังคับ หลักสูตรตามตำแหน่งงาน หลักสูตรทางการเงินและหลักสูตรทางเลือก โดยมีตารางเรียนที่หลากหลายทั้งในวันทำการ จันทร์ถึงศุกร์ และในวันหยุด เสาร์อาทิตย์ สามารถเรียนได้ทั้งในรูปแบบVirtual Classroom ไลฟ์สดผ่านแอปการประชุมออนไลน์ หรือเรียนออนไลน์ย้อนหลังด้วยระบบ e-Learning หรือในแบบ Classroom เรียนสดที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

ตัวอย่างรายชื่อวิชาที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
  หลักสูตรตัวแทนประกันชีวิต
A1 MTL Basic Traning ปูพื้นฐาน เรียนรู้การวางแผนการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
A2 MTL Product Analysis วิเคราะห์และฝึกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่ต่างๆ
A3 MTL Sales Success 
การวางแผนงานเพื่อทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ
A4 Sales Approach การวางแผนนำเสนอแบบประกันและสัญญาเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการลูกค้า 
A5 Agent Empowerment Field เพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตให้ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินอย่างมืออาชีพ
A6 จากการขายสู่การบริหาร เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับผู้เตรียมขึ้นเป็นผู้จัดการ
  หลักสูตรผู้จัดการ
M1 Management Orientation
M2 R T M S
M3 สร้างทีม สร้างธุรกิจ
M4 เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ISM Integrated Strategic Management (เฉพาะระดับผู้จัดการที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น)
PPM Professional Patterns of Management (เฉพาะระดับผู้จัดการที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น)
   หลักสูตรทางการเงิน
IC  Investment Consultant License อบรมเพื่อรับใบอนุญาต IC Plain เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ไม่ซับซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
MF Mutual Fund สำหรับผู้ที่ได้รับ IC License แล้วจะเข้าสู่การอบรมเพื่อเป็นผู้จำหน่ายกองทุนรวมหลากหลาย บลจ.
ILP1 หลักสูตร UN ขั้นเทพ
ILP2 หลักสูตร ขายดีสโมสร
ILP4 หลักสูตร ฉลาดเลือกสินทรัพย์
ILP5 หลักสูตร หัวใจ UN
UN2 หลักสูตร Unit Linked เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อการขายประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิ้งค์
  
  หลักสูตรทางเลือก (Selective Course)
S1  Muang Thai Rider Level 1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมพื้นฐาน
S2 Muang Thai Rider Level 2 เรียนรู้และวิเคราะห์เปรียบเทียบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
S3 ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ ศึกษาเงื่อนไขภาษีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้ลูกค้าแบบองค์รวม
S4 ภาษีเรื่องง่าย พิชิตยอดขาย นำความรู้ด้านภาษีอากรและแบบประกัน มาวางแผนการเงินให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
S13 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต นำความรู้ด้านการเงินการลงทุนและภาษีอากร มาวางแผนการเงินให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
S15 The Power Closing เทคนิคการปิดการขายที่สัมฤทธิ์ผล
S16 ประกันกลุ่ม เพื่อการนำเสนอประกันในรูปแบบขององค์กรและนิติบุคคล
S18 New FA Recuit การอบรมวิธีสรรหาบุคลากรเพื่อการสร้างทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพ

Bizbox Application
เป็นแอปที่ใช้การทำงานผ่านอุปกรณ์ช่วยในการขาย ทั้ง iPad, มือถือ หรือ Table ทำให้สะดวกและเสริมสร้างบุคลิกภาพของการเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นระกันชีวิต 
  ง่าย ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย
  ทำงานได้สะดวก ทำได้ทุกที่ทุกเวลา
  ปิดการขายได้ทันที เพียงแค่มี Tablet หรือ iPad เครื่องเดียว
  ไม่ต้องพกเอกสาร เพื่อไปเสนอขายอีกต่อไป

ภายใต้ Bizbox Application มีแอปพลิเคชั่นย่อยมากมาย เพื่อการบริหารงานขาย การปิดการขาย และการบริการหลังการขาย รวมทั้งการดูแลจัดการทีมงาน และ การรับข้อมูลข่าวสารที่ใช้ได้อย่างง่ายดายและทันสมัย

สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นและลงมือทำ ที่นี่มีคุณวุฒิและรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบของเงินโบนัสพิเศษ การท่องเที่ยว คุณวุฒิทางการเงิน เช่น คุณวุฒิและการเดินทางไป MDRT Annual Meeting 

 

มาเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน" แบบมืออาชีพได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 13 ปีซ้อน

สิ่งที่ FA Part Time จะให้คุณ
 
เป็น Financial Advisor ที่มีประสิทธิภาพ 
  ทำควบคู่ไปกับงานอื่นๆ ที่คุณทำอยู่ก่อนหน้านี้ได้
  มีรายได้ที่สามารถกำหนดได้เอง
  มีโบนัสถึง 4 ครั้งต่อปี
  มีโอกาสรับค่าคอมมิชชั่นแบบไม่จำกัด
  เงินรางวัล คุณวุฒิ และ การท่องเที่ยว

หากคุณมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
นี่เป็นอาชีพที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้
อย่าลังเล...ถ้ายังไม่ได้ลอง
อย่าถอย...ถ้ายังไม่ได้เดินหน้า

ที่นี่เรามีทีมสอน พร้อมเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน 
นำโดย คุณณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล
นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
เจ้าของเว็บวางแผนดอทคอม 
ผู้จัดการ Magenta Bkk4 และ Bkk6
ผู้จัดการขาย A+ เมืองไทยประกันชีวิต 

รับข้อมูลเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 0849290088
https://mtlagent.muangthai.co.th/team/manager/048057

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

  รับสมัครงาน FA Magenta

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้